28/7/09

COM UN MIRATGE

Un noi d'un poble de muntanya espera ansiós que arribi el temps de l'estiu per veure com la gent de Barcelona ve a passar les vacances. Quan al final arriba tothom es fixa en una noia que es diu Salut, de manera que s'hi acaba enamorant. Ella al principi passa d'ell però acaben amics. Queden alguns dies fins que al final ella li demana per sortir i ell diu que sí. A partir d'aquell dia comencen a fer-se petons i a tocar-se. El noi un dia decideix ensenyar-li una cabanya secreta que té amb un amic que es diu Ramon. Ella li promet que no li dirà a ningú. Alguns dies queden amb els amics de la Salut i altres ells sols se'n van a Núria, a la cabanya, a una bassa a banyar-se amb els amics de la Salut i un amic del noi que es diu Ramon, van amb el pare del noi a veure els cavalls baixar de la muntanya, van amb el pare de la Salut a una cova....L'idea de que estiguin junts no agrada gents als amics del noi ni a la mare d'ell quan ho sap. Alguns dies el noi està preocupat perquè la Salut se'n va amb un noi de Barcelona, l'altre perquè els seus pares el fan treballar i no la pot veure i altres perquè ella passa d'ell i el deixa mig penjat quan està amb els seus amics. Arriba un moment que es troben molt bé mentre es fan petons i es toquen. Però arriba un dia que ell es dóna compte que tota aquella felicitat es pot acabar quan s'acabi l'estiu i comença a entristir-se. Un dia el Ramon li diu al noi que creu que algú va a la seva cabana i creu que és la Salut amb els seus amics. El noi diu que no pot ser i li ho pregunta a la Salut i ella ho nega. Al final, un dia el noi va a la cabanya i es troba la Salut amb els seus amics i se li trenca el cor. A partir d'aquella dia no li va tornar a parlar n'hi es va acomiadar d'ella el dia que va marxar cap a Barcelona.


Un chico de un pueblo de montaña espera ansioso que llegue el tiempo del verano por ver como la gente de Barcelona viene a pasar las vacaciones. Cuando al final llega todo el mundo se fija en una chica que se llama Salud, de forma que se acaba enamorando. Ella al principio pasa de él pero acaban amigos. Quedan algunos días hasta que al final ella le pide por salir y él dice que sí. A partir de aquel día empiezan a hacerse besos y a tocarse. El chico un día decide enseñarle una cabaña secreta que tiene con un amigo que se llama Ramon. Ella le prometo que no le dirá a nadie. Algunos días quedan con los amigos de la Salud y otros ellos sólo se van A Núria, a la cabaña, a una balsa a bañarse con los amigos de la Salud y un amigo del chico que se llama Ramon, van con el padre del chico a ver los caballos bajar de la montaña, van con el padre de la Salud a una cueva....La idea de que estén juntos no gusta gentes a los amigos del chico ni a la madre de él cuando lo sabe. Algunos días el chico está preocupado porque la Salud se va con un chico de Barcelona, el otro porque sus padres lo hacen trabajar y no la puede ver y otras porque ella pasa de él y lo deja medio colgado cuando está con sus amigos. Llega un momento que se encuentran muy bien mientras se hacen besos y se tocan. Pero llega un día que él se da cuenta que toda aquella felicidad se puede acabar cuando se acabe el verano y empieza a entristecerse. Un día Ramon le dice al chico que cree que alguien va a lo suyo cabana y cruz que es la Salud con sus amigos. El chico dice que no puede ser y le lo pregunta a la Salud y ella lo niega. Al final, un día el chico va a la cabaña y se encuentra la Salud con sus amigos y se le rompe el corazón. A partir de aquella día no le volvió a habla se despidió de ella el día que marchó en Barcelona.


5€

No hay comentarios:

Publicar un comentario